Ανακοίνωση: Λόγω τεχνικών προβλημάτων στο προσωπικό email το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς δεν έχω λάβει τα emails σας με αποτέλεσμα να μην έχετε πάρει απάντηση.

Παρακαλώ καλέστε στο 6942 598 834 ή ξανά στείλτε το email σας στο g.m.k.erisianos@gmail.com

×

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2016

Νευρικό σύστημα. Επιγραμματικά όσα πρέπει να γνωρίζουμε.

 
Όσο και αν μοιάζει για αρκετούς να μην αποτελεί
ένα από τα πιο βασικά συστήματα για την λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος και οργανισμού,
σας διαβεβαιώνω ότι ανήκει στην πρώτη πεντάδα ζωτικής σημασίας συστήματα για την ζωή.  
Απλά πέρα από την σκέψη, κίνηση και αίσθηση,
από το νευρικό σύστημα εξαρτάται και η λειτουργία, συντονισμός όλου του ανθρώπινου οργανισμού.
  
 
Επιγραμματική εισαγωγή:
Ένα από τα βασικά συστήματα του ανθρωπίνου σώματος είναι και το νευρικό που ελέγχει την λειτουργία όλων των οργάνων και την μεταξύ τους αρμονική λειτουργία.
Πέρα αυτών αποτελεί το κέντρο των ψυχικών λειτουργιών και μέσω των αισθητήριων οργάνων ( Μάτι, Αυτί, Δέρμα, Γλώσσα, Μύτη ) συμβάλει στην αντίληψη του περιβάλλοντος.
Αποτελείται από εξειδικευμένα κύτταρα που οι φυσιολογική ανάπλαση τους είναι ουσιώδης, όπου σύνολο αυτών δημιουργούν τους νευρώνες που είναι υπεύθυνη να υποδέχονται τα αισθητικά ερεθίσματα και να τα μεταφέρουν στα εκτελεστικά όργανα του σώματος, που είναι οι μυς και οι αδένες.
 
Ανάλυση του νευρικού συστήματος:
Το ανθρώπινο νευρικό σύστημα διαιρείται σε δυο μεγάλα τμήματα και το κάθε ένα από αυτά διαιρείται επίσης σε μικρότερα επιμέρους τμήματα. 
 
Κεντρικό Νεφρικό Σύστημα. ΚΝΣ:
Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε αυτό. 
Αποτελείται από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, οι οποίοι προστατεύονται από το κρανίο και τη σπονδυλική στήλη αντίστοιχα και αποτελούν τα κύρια κέντρα όπου γίνεται η διαπλοκή, η συσχέτιση και η ολοκλήρωση των νευρικών πληροφοριών.
 
Ανατομία Εγκεφάλου και περιφερικό Νευρικό Σύστημα:
Ο εγκέφαλος βρίσκεται μέσα στην κρανιακή κοιλότητα. 
Έχει βάρος 1300-1400 γραμμάρια στον άνδρα και 1200-1300 στην γυναίκα. 
Η εμβρυολογική του καταγωγή είναι από το κεφαλικό άκρο του μυελικού σωλήνα το οποίο χωρίζεται με περισφίξεις, αρχικά μεν σε τρία ανευρύσματα που είναι το πρόσθιο, το μέσο, και το οπίσθιο εγκεφαλικό κυστίδιο. 
 
Τελικά δε σε πέντε με διαίρεση του προσθίου σε τελικό και διάμεσο και του οπίσθιου σε οπίσθιο και έσχατο. 
Από τα πέντε αυτά εγκεφαλικά κυστίδια διαπλάθονται τα πέντε τμήματα του εγκεφάλου που είναι ο τελικός εγκεφαλος με τα δύο ημισφαίρια, ο διάμεσος εγκέφαλος με τους οπτικούς θαλάμους, ο μέσος εγκέφαλος με το τετράδυμο και τα εγκεφαλικά σκέλη, ο οπίσθιος εγκέφαλος με τη γέφυρα και την παρεγκεφαλίδα και τέλος με τον έσχατο εγκέφαλο με τον προμήκη μυελό. 
Η διαίρεση του εγκεφάλου χωρίζεται σε τρία μέρη τα δύο ημισφαίρια, το στέλεχος και την παρεγκεφαλίδα.
Ο τελικός εγκέφαλος αποτελείται από τα δύο ημισφαίρια τα οποία χωρίζονται με την επιμήκη σχισμή του εγκεφάλου και από την παρεγκεφαλίδα με την εγκάρσια σχισμή.
Τα ημισφαίρια συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους και σχηματίζουν στο εσωτερικό τους μια κοιλότητα που ονομάζεται πλάγια κοιλία. Σε κάθε ημισφαίριο διακρίνουμε τρεις επιφάνειες την έξω, την έσω, και την κάτω επίσης και τρία χείλη, τα άνω, τα έξω, και τα έσω. 
Τρεις πόλους που είναι ο μετωπιαίος, ο ινιακός και ο κροταφικός. 
Ο ρινικός εγκέφαλος αποτελείται από μια κεντρική μοίρα που φέρεται γύρω από το μεσολόβιο και μια περιφερική. 
Η κεντρική μοίρα σχηματίζει δύο ομόκεντρες έλικες γύρω από το μεσολόβιο εκ των οποίων η έξω ονομάζεται ψαλιδωτή ενώ η έσω έχει ιδιαίτερα ατροφήσει στον άνθρωπο και βρίσκεται διασπασμένη σε πολλές μικρές έλικες. Αποτελείται από τα εγκεφαλικά και τα νωτιαία νεύρα με τα νευρικά γάγγλιά τους. 
 
Υποδιαιρείται περαιτέρω σε:
Απαγωγό τμήμα: 
( Οι νευρώνες του απάγουν σήματα από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό προς τους περιφερικούς ιστούς ) 
 
Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα: 
Λειτουργεί ακούσια και ρυθμίζει τις καθημερινές ανάγκες χωρίς τη συνειδητή συμμετοχή του νου. 
Το αυτόνομο νευρικό σύστημα ελέγχει όργανα, ιστούς και αδένες στο σώμα.
 
Διακρίνεται σε:
Συμπαθητικό σύστημα: 
Το οποίο προετοιμάζει το σώμα για αυξημένες απαιτήσεις ετοιμότητας.
 
Παρασυμπαθητικό σύστημα: 
Που έχει σκοπό την εξοικονόμηση και εναποθήκευση ενέργειας.
 
Σωματικό σύστημα: 
Είναι υπεύθυνο για εκούσιες λειτουργίες.
 
Προσαγωγό τμήμα: 
( Οι νευρώνες του προσάγουν πληροφορίες από την περιφέρεια προς το κεντρικό νευρικό )
 
 
Τα κύτταρα του νευρικού συστήματος:
Το νευρικό σύστημα αποτελείται από δύο κατηγορίες κυττάρων, τους νευρώνες και τα νευρογλοιακά κύτταρα
Οι νευρώνες είναι τα βασικά κύτταρα του νευρικού συστήματος
Η δομή τους περιλαμβάνει χαρακτηριστικές δομές, τις αποφυάδες που ονομάζονται άξονες και δενδρίτες.
Οι νευρώνες διαθέτουν δύο σημαντικές ιδιότητες, την αγωγιμότητα και την διεγερσιμότητα.
Μεταδίδουν το ερέθισμα με την μορφή ηλεκτρικών παλμών.
Άλλα χαρακτηριστικά τους είναι ότι έχουν πολύ μεγάλο χρόνο ζωής, σταματούν να αυτοδιαιρούνται από την στιγμή που αρχίζουν να λειτουργούν στο νευρικό σύστημα και απαιτούν μεγάλη ποσότητα ενέργειας.
Τα νευρογλοιακά κύτταρα έχουν υποστηρικτικό ρόλο και βοηθούν στην διατήρηση του περιβάλλοντος των νευρώνων.
Ο άξονας του νευρώνα συνήθως περιέχει μία χαρακτηριστική ουσία, την μυελίνη, η οποία καθορίζει και την αγωγιμότητά του.
Η μυελίνη παίζει ρόλο μονωτή αποτρέποντας την διαρροή ιόντων στην μεμβράνη του άξονα. 
Υπάρχουν και σημεία που ο νευροάξονας εμφανίζεται γυμνός και αυτά ονομάζονται κόμβοι Ρανβιέ.
Οι νευρώνες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των αποφυάδων τους και ανάλογα με την λειτουργία τους.
Έτσι διακρίνονται σε μονοπολικούς, πολυπολικούς, αισθητικούς, κινητικούς, συνδετικούς.
Οι νευρώνες είναι η βάση των αισθητηρίων των οργανισμών.
Τα αισθητήρια διαμορφώνουν την αντίληψη ενός οργανισμού για το περιβάλλον του.
Οι εξειδικευμένοι νευρώνες που ανιχνεύουν ερεθίσματα από το εξωτερικό περιβάλλον ονομάζονται αισθητικοί υποδοχείς.
Χαρακτηριστικό των αισθητικών υποδοχέων είναι ότι είναι ευαίσθητοι μόνο σε συγκεκριμένη κατηγορία ενέργειας και ανερέθιστοι σε άλλες μορφές.
 
Γνωστά νευρολογικά και ψυχιατρικά νοσήματα:
 
Νευρολογικά νοσήματα:
 • Πάρκινσον - Parkinson
 • Δυστονία - Dystonia
 • Ιδιοπαθής τρόμος - Idiopathic Tremor
 • Εγκεφαλικά επεισόδια - Stroke
 • Ίλιγγος - Vertigo
 • Άνοια - Dementia
 • Πολυνευροπάθεια - Polyneuropathy
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας - Multiple Sclerosis
 • Επιληψία
 • Μυοπάθειες και μυασθενικά σύνδρομα
Ψυχιατρικά νοσήματα:
 • Κατάθλιψη
 • Κυκλοθυμία
 • Αγχώδης Διαταραχή
 • Ιδεοψυχαναγκασμός
 • Ψυχώσεις
 
Συνοψίζοντας:
Αυτό είναι το νευρικό σύστημα και θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους, γιατί μου μοιάζει ακατανόητο να μιλάμε για τις παθήσεις του χωρίς να έχουμε στην κατοχή μας το πώς και το γιατί.
Τέλος, η άποψη μου είναι ότι μαθαίνοντας τα συστήματα του ανθρωπίνου σώματος και την λειτουργία των οργάνων, κατανοούμε την σπουδαιότητα των ιαμάτων της φύσης για τα ευεργετήματα τους.
Άλλωστε δεν είναι και λίγα αυτά που αναφέρονται στο νευρικό σύστημα αρκεί κάνεις να τα γνωρίζει καλά.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο
e-mail g.g.erisianos@gmail.com ή στο τηλέφωνο 6942.598.834

 
Γιώργος Ερισιάνος Κυριακού
Φαρμακοποιός
 
 
Διαβάστε ακόμα: 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άρθρα

σχετικά άρθρα