Ανακοίνωση: Λόγω τεχνικών προβλημάτων στο προσωπικό email το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς δεν έχω λάβει τα emails σας με αποτέλεσμα να μην έχετε πάρει απάντηση.

Παρακαλώ καλέστε στο 6942 598 834 ή ξανά στείλτε το email σας στο g.m.k.erisianos@gmail.com

×

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Λεμφικό σύστημα. Δαιδαλώδες και άγνωστο.

Είναι γεγονός πως το λεμφικό σύστημα ενώ δεν έχει την φήμη του καρδιαγγειακού, ή πνευμονικού
ή του κεντρικού νευρικού συστήματος, είναι εξίσου σημαντικό για τον καθορισμό της υγείας, της ευεξίας και της ομορφιάς του ανθρώπου.
Σε μια πρώτη γενικότητα για να γίνω ποιο σαφής,
το λεμφικό σύστημα καθορίζει από την θρέψη,
έως και την αποβολή τοξινών όλων των ιστών
του σώματος και κατά συνέπεια όλων των μεσοκυττάριων αυτού. 
 
Αναλυτικά Λεμφικό σύστημα λέγεται το δίκτυο
αγγείων του οργανισμού που μεταφέρει το επιπλέον υγρό των ιστών από αυτούς προς την κυκλοφορία του αίματος.

Από τη στιγμή που το υγρό των ιστών του σώματος εισέρχεται σε ένα λεμφαγγείο, ονομάζεται λέμφος.
H λέμφος, δηλαδή απλοϊκά είναι σωματικό
μεσοκυττάριο υγρό.
Αποτελείται από
πλάσμα και ελεύθερα κύτταρα, τα λεγόμενα λεμφοκύτταρα.
Ο
λεμφικός ιστός χαρακτηρίζεται από την περιεκτικότητά του σε δικτυωτά κύτταρα, ίνες, μακροφάγα, λεμφοκύτταρα και πλασματοκύτταρα.
Βρίσκεται στα
λεμφογάγγλια, στο σπλήνα, στις αμυγδαλές, στο θύμο και τον μυελό των οστών.
Τα
λεμφοφόρα τριχοειδή ή λεμφικά τριχοειδή ( Τα μικρότερα αγγεία του δικτύου ) σχηματίζουν δίκτυο που απάγει τη λέμφο από τους ιστούς.
Από τα λεμφοφόρα τριχοειδή, η λέμφος φέρεται στα μικρά λεμφαγγεία, από τη συμβολή των οποίων σχηματίζονται τα μεγάλα λεμφαγγεία.
Τα λεμφαγγεία έχουν
κομπολογιοειδή εμφάνιση, εξαιτίας των πολυάριθμων βαλβίδων που υπάρχουν στον αυλό τους.
Τελικά, το λεμφικό σύστημα επικοινωνεί με το φλεβικό και η λέμφος χύνεται στις
φλέβες, αφού προηγουμένως, υποχρεωτικά έχει περάσει από τουλάχιστον ένα λεμφογάγγλιο. ( Ή λεμφαδένα )
Η λέμφος χύνεται στο φλεβικό σύστημα στη βάση του
τραχήλου ( Λαιμού ) με δύο μεγάλα λεμφαγγεία που ονομάζονται μείζων και ελάσσων θωρακικός πόρος.
Η φλέβα στην οποία χύνεται τελικά το λεμφικό υγρό ονομάζεται
άνω κοίλη φλέβα.
Το λεμφικό σύστημα είναι πιο ανεπτυγμένο στα σημεία του σώματος που είναι πύλες
αντιγόνων, δηλαδή στα σημεία από όπου μπορούν πιο εύκολα να εισέλθουν στον οργανισμό βλαπτικοί παράγοντες.
Η ημερήσια παραγωγή λέμφου είναι περίπου 12
λίτρα.
Λέμφος:
Η λέμφος αποτελείται από κύτταρα ( Λεμφοκύτταρα ) και μεσοκυττάρια ουσία. ( Δικτυωτές ίνες, υγρή λέμφος )
Η λέμφος είναι το υγρό που περιέχεται μέσα στα λεμφαγγεία και τα λεμφογάγγλια και που τελικά αποχετεύεται στο φλεβικό αίμα με τους δυο θωρακικούς πόρους.
Προέρχεται από το υγρό των ιστών, ενώ όταν διέρχεται από τα λεμφογάγγλια εμπλουτίζεται με λεμφοκύτταρα και αντισώματα, που μεταφέρονται με τη λέμφο στο αίμα.
Επιπλέον, με τη λέμφο μεταφέρεται στο αίμα και το λεύκωμα που εξέρχεται, σε μικρά ποσά, από τα αιμοφόρα τριχοειδή στο υγρό των ιστών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο λεύκωμα είτε και άλλη μεγαλομοριακή ένωση, που ενδεχόμενα παράγεται είτε εισάγεται παρεντερικώς μέσα στους ιστούς, ( Τοξίνες, φάρμακα, κ.λπ.) καθώς και μικροοργανισμοί.
Ειδικότερα η λέμφος είναι ένα κιτρινωπό υγρό αλκαλικής αντιδράσεως.
Η σύνθεση του είναι ανάλογη με εκείνη του πλάσματος του αίματος.
Περιέχει λευκά αιμοσφαίρια και κυρίως λεμφοκύτταρα.
Το ποσό της παραγόμενης λέμφου δεν είναι σταθερό, αλλά εξαρτάται κατά κύριο λόγο, από τη λειτουργία των οργάνων και γενικότερα από τις τοπικές συνθήκες που επικρατούν στον ιστό ή το όργανο.
Γίνεται αντιληπτό, ότι κατά τη λειτουργία οργάνων ( π.χ. μυών, γαστρεντερικού σωλήνα, κ.λπ. ) παράγεται πολύ μεγαλύτερο ποσό λέμφου σε σύγκριση με την κατάσταση ηρεμίας τους.
Η διαφορά πίεσης μεταξύ των λεμφοφόρων τριχοειδών και της φλεβικής πίεσης στην αριστερή και δεξιά φλεβώδη γωνία συντελούν στην κίνηση της λέμφου προς την εκβολή των θωρακικών πόρων.
Η διαφορά αυτή δημιουργείται με τη συνεχή είσοδο υγρού μέσα στα λεμφοφόρα τριχοειδή και τις περισταλτικές κινήσεις του τοιχώματος των λεμφαγγείων, που αρχίζουν από διάφορα σημεία τους και προχωρούν προς το κέντρο.

Σκοπός της Λέμφου:
Πρώτη λειτουργία της είναι να βοηθάει στη θρέψη, μεταφέροντας τα διάφορα λίπη, που απορροφούνται από το λεπτό έντερο, στο ήπαρ, όπου επεξεργάζονται.
Μια δεύτερη λειτουργία είναι η αποχέτευση και ο καθαρισμός, μεταφέροντας κύτταρα και διάφορες ουσίες, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.
Τρίτη λειτουργία της λέμφου είναι η άμυνα του οργανισμού, η οποία ολοκληρώνεται μέσα στα λεμφογάγγλια, στα οποία κατακρατούνται μικρόβια και άλλα παθολογικά στοιχεία που μεταφέρει η λέμφος, ενώ συγχρόνως τα καταστρέφουν με φαγοκύτωση (φαγοκυττάρωση).
Ουσιαστικά, τα λεμφογάγγλια δρουν όπως τα διυλιστήρια.


Λειτουργείες:
Πρωταρχική λειτουργία του λεμφικού συστήματος είναι η επαναφορά στο αιμοφόρο αγγειακό σύστημα μέρος του υγρού, το οποίο διηθείται από τα αιμοφόρα τριχοειδή αρτηρίδια προς τους ενδιάμεσους ιστούς, αλλά δεν επανέρχεται όλο δια των φλεβιδίων.
Η λέμφος, όπως ειπώθηκε, ακολουθεί μονόδρομη πορεία από την περιφέρεια προς την καρδιά, στην οποία και χύνεται, και έτσι επέρχεται η αποκατάσταση του όγκου του αίματος.
Μια ακόμη σημαντική λειτουργία του λεμφικού συστήματος είναι η μεταφορά των λιπαρών συστατικών ( Υπό μορφή χυλομικρών ) από το πεπτικό σύστημα προς το κυκλοφορικό.
Τα λιπαρά συστατικά των τροφών συλλέγονται από τα λεμφικά αγγεία που περιβάλλουν το έντερο, μεταφέρονται στη χυλοφόρο δεξαμενή, και από εκεί μέσω του θωρακικού αγωγού στην καρδιά.
Άλλη λειτουργία του λεμφικού συστήματος είναι η εμπλοκή του στην άμυνα του ατόμου εναντίον παρασιτικών οργανισμών ( Όπως ιοί, βακτήρια, πρωτόζωα, μύκητες, κατώτερα μετάζωα ) ή και παραγώγων αυτών ( π.χ. τοξινών).
Αυτό επιτυγχάνεται με τους μηχανισμούς στους οποίους εμπλέκονται τα λευκοκύτταρα της λέμφου ( Λεμφοκύτταρα ) τα οποία έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν κάποιο κύτταρο ή κάποιο χημικό μεγαλομόριο ως ξένο ( Αντιγόνο ) οπότε ενεργοποιούνται και οι ειδικοί αμυντικοί μηχανισμοί.

Λεμφικά όργανα:
Το σύνολο των ιστών και οργάνων που φιλοξενούν τα κύτταρα που συμμετέχουν στην ανοσιακή απόκριση, απαρτίζουν το λεμφικό σύστημα, το οποίο είναι οργανωμένο είτε σε όργανα με λεπτή κάψα είτε σε διάχυτες αθροίσεις λεμφανοειδικού ιστού.
Έτσι, τα κύρια λεμφικά όργανα και οι ιστοί ταξινομούνται σε κεντρικά ή πρωτογενή ( Central or primary or generative ) και σε περιφερικά ή δευτερογενή ( Peripheral or secondary ) λεμφικά όργανα.

Κεντρικά ή Πρωτογενή Λεμφικά Όργανα:
Τα κεντρικά ή πρωτογενή λεμφικά όργανα αποτελούν τις κύριες θέσεις λεμφοποίησης καθώς σε αυτά, παράγονται, διαφοροποιούνται από τα στελεχιαία λεμφοειδή κύτταρα, πολλαπλασιάζονται και ωριμάζουν σε λειτουργικώς επαρκή κύτταρα.
Στα κεντρικά λεμφικά όργανα, αδρανοποιούνται και καταστρέφονται τα λεμφοκύτταρα που αναγνωρίζουν τα «εαυτά» αντιγόνα.
Στα θηλαστικά και στον άνθρωπο, κεντρικά λεμφικά όργανα είναι ο μυελός των οστών, από τον οποίο προέρχονται όλα τα λεμφοκύτταρα, και ο θύμος, όπου τα Τ- λεμφοκύτταρα ωριμάζουν και ουσιαστικά αποκτούν το ρεπερτόριο των ειδικών αντιγονικών υποδοχέων, το οποίο τα καθιστά ικανά να αντιμετωπίζουν το αντιγονικό φορτίο που θα συναντήσουν στη μετέπειτα ζωή τους. Αντίθετα, τα Β- λεμφοκύτταρα ωριμάζουν στο ήπαρ του εμβρύου και στο μυελό των οστών.
Τα ώριμα πλέον λεμφοκύτταρα μεταναστεύουν από τα κεντρικά στα περιφερειακά λεμφικά όργανα.

Περιφερικά ή Δευτερογενή Λεμφικά Όργανα:
Τα περιφερικά ή δευτερογενή λεμφικά όργανα είναι τα όργανα, στα οποία μεταφέρονται τα λεμφοκύτταρα που έχουν ωριμάσει στα κεντρικά λεμφικά όργανα.
Στα περιφερικά αυτά όργανα, τα ώριμα λεμφοκύτταρα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με τα διάφορα συνοδά κύτταρα, αλλά και με τα ξένα αντιγόνα.
Τα περιφερικά λεμφικά όργανα εντοπίζονται σε στρατηγικά σημεία του οργανισμού, που τους επιτρέπουν να εκπληρώνουν κατά τον καλύτερο τρόπο τη λειτουργική τους αποστολή, η οποία δεν είναι άλλη από την καθήλωση των αντιγόνων που εισέρχονται στον οργανισμό, τη διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος για την αλληλεπίδραση των λεμφοκυττάρων με τα αντιγόνα και την ευχερή διαφυγή των προϊόντων της ανοσιακής απάντησης ( Δραστικά Τ-κύτταρα και αντισώματα ) προς τη συστηματική κυκλοφορία.

Στα περιφερικά όργανα ανήκουν αφενός οι καλά οργανωμένες και περιβαλλόμενες από κάψα λεμφικές δομές, δηλαδή οι λεμφαδένες και ο σπλήνας, που γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ονομάζονται και συστηματικά περιφερικά λεμφικά όργανα, και αφετέρου οι λιγότερο οργανωμένες και άνευ κάψας συναθροίσεις λεμφικού ιστού που απαντώνται σε ολόκληρο τον οργανισμό, εκτός του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Το μεγαλύτερο μέρος του μη οργανωμένου λεμφικού ιστού απαντάται κοντά στους βλεννογόνους και γι' αυτό οι αντίστοιχες λεμφικές συναθροίσεις φέρονται ως βλεννογονικοί λεμφικοί ιστοί. ( Mucosa-associated lymphoid tissues, MALT )
Εκτός λοιπόν των λεμφαδένων και του σπλήνα, λεμφοκύτταρα υπάρχουν και σε πολλούς άλλους ιστούς.
Διάσπαρτα λεμφοκύτταρα, με διαφορετικά μάλιστα ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά, απαντώνται στη βασική στοιβάδα ( Lamina propria lymphocytes, LPLs ) των βλεννογόνων διάφορων οργάνων, όπως το στομάχι, το λεπτό και το παχύ έντερο, οι ανώτερες και κατώτερες αναπνευστικές οδοί κ.ά.
Έτσι, συναθροίσεις λεμφοκυττάρων, είτε διάχυτες είτε οργανωμένες σε μονήρη ή συρρέοντα λεμφοζίδια με βλαστικά κέντρα, με δομή και λειτουργία ανάλογη των λεμφαδένων, υπάρχουν στη βασική μεμβράνη και στις υποβλεννογόνιες περιοχές της πεπτικής, της αναπνευστικής και της ουροποιογεννητικής οδού.
Αυτός ο λεμφικός ιστός αποτελεί το λεγόμενο ανοσιακό σύστημα των βλεννογόνων ( Mucosal immune system ) αντιπροσωπευτικά στοιχεία του οποίου είναι οι Παϋέριες πλάκες του τελικού ειλεού, τα υποβλεννογόνια λεμφοζίδια της σκωληκοειδούς απόφυσης, οι αμυγδαλές και τα υποβλεννογόνια λεμφοζίδια που απαντώνται κατά μήκος των ανώτερων αναπνευστικών οδών και των βρόγχων.
Αντίθετα, το ανοσιακό σύστημα του δέρματος αποτελείται από τα ενδοεπιδερμιδικά λεμφοκύτταρα, καθώς και από τα λεμφοκύτταρα και τα συνοδά κύτταρα της δερμίδας.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα Langerhans που εντοπίζονται στην υπερβασική στοιβάδα της επιδερμίδας.
Ένας αριθμός κυττάρων Langerhans πιστεύεται ότι μεταναστεύουν στα λεμφικά όργανα, όπου αναγνωρίζονται ως διαπλεκόμενα δενδριτικά κύτταρα.

Επίλογος:
Πραγματικά θα ήθελα να ήμουν πιο απλοϊκός στην παρουσίαση του λεμφικού συστήματος, αλλά αυτό δεν θα μπορούσα να το κάνω περισσότερο.
Εκείνο που από την άλλη θα πρέπει να έχετε πάντα κατά νου είναι η βοήθεια στην καλή του λειτουργία πάντα με φυσικούς τρόπους όπως είναι για παράδειγμα το Ganoderma Lucidum, για ταχύτερα αποτελέσματα η φόρμουλα του πανεπιστημίου των Αθηνών ( Picnogenol, Pine Bark – Grape Seed extract – Ginko Biloba ) και γενικότερα η φροντίδα μας αποφυγής των τοξινών είτε από την διατροφή, είτε από το περιβάλλων. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο
e-mail g.g.erisianos@gmail.com ή στο τηλέφωνο 6942.598.834

 
Γιώργος Ερισιάνος Κυριακού
Φαρμακοποιός


Διαβάστε ακόμα:
Αποτοξίνωση. Τελικά είναι αυτό που νομίζεις ?  &  Πυκνογενόλη – αντιοξείδωση. Όνομα και συνώνυμο !  &  Εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού ή αλλιώς Grape seed extract ( OPC )  &  Tοξίνες.  &  Ganoderma lucidum. Φάκελος φαρμακευτικά μανιτάρια ΙΙΙ  &  Ganoderma Lucidum. Αλήθειες και ψέματα ! 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άρθρα

σχετικά άρθρα