Της Χριστίνας Ι. Μπουντούρη, Γενικού – Οικογενειακού Ιατρού