Ανακοίνωση: Λόγω τεχνικών προβλημάτων στο προσωπικό email το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς δεν έχω λάβει τα emails σας με αποτέλεσμα να μην έχετε πάρει απάντηση.

Παρακαλώ καλέστε στο 6942 598 834 ή ξανά στείλτε το email σας στο g.m.k.erisianos@gmail.com

×

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Μορφές και τρόποι λήψης του Cordyceps.

Cordyceps sinensis.
Πρόσφατα κάναμε την παρουσίαση της έρευνας μας για το θαυματουργό βότανο που ονομάζεται Cordyceps.
Σήμερα θα δούμε τους τρόπους που μπορούμε να το λαμβάνουμε εγγυημένα.

Το Cordyceps sinensis έχει δυο ουσιαστικά μορφές λήψης.

ü  Κάψουλες των 450 mg.

ü  Ρόφημα Cordypine με ανανά.

Και οι δυο αυτές μορφές του Cordyceps sinensis έχουν άριστα αποτελέσματα χάρη στην κάθετη παραγωγή της DXN Pharmaceuticals από την καλλιέργεια ( Οργανική, βιολογική ) μέχρι και την τελική συσκευασία.

Όλα τα στάδια της παραγωγής είναι πιστοποιημένα από διεθνής οργανισμούς πιστοποίησης.

Είναι απόλυτα φυσικά και δεν περιέχουν συντηρητικά και χρωστικές ουσίες.


Cordyceps sinensis σε κάψουλες.

Σε συσκευασία των 60 καψουλών το Cordyceps sinensis caps έχει δραστική ουσία 450 mg και η κάψουλες είναι υδροδιαλυτές.

Cordyceps Sinensis | Προμηθευτείτε το πιστοποιημένο προϊόν εδώ


Cordypine.

Το Cordypine είναι ένα συμπυκνωμένο μείγμα μανιταριών Cordyceps sinensis με ανανά σε μια φυσική ζύμωση μιας παραδοσιακής συνταγής.

Αραιώνεται σε νερό και έχει υπέροχη δροσιστική γεύση.

Σε συσκευασία φιάλης των 700ml.
Για περισσότερες πληροφορίες και δασολογικά σχήματα επικοινωνήστε μαζί μας.


Γιώργος Ερισιάνος Κυριακού.


Υ/Γ Λόγο του όγκου της βιβλιογραφίας για το Cordyceps sinensis στο προηγούμενο δημοσίευμα δεν ήταν δυνατόν να την συμπεριλάβω.

Έτσι σήμερα την δημοσιεύουμε αυτούσια.


Πηγές – βιβλιογραφία.

Zhu, Jia Shi-MD, Ph.D., Georges M. Halpern, MD, Ph.D και Kenneth Jones, 1998 [1] Η επιστημονική νέου ανακάλυψη της Αρχαίας Κινέζικη Βοτανοθεραπεία:. Cordyceps sinensis Μέρος Ι. Εφημερίδα της Εναλλακτικής και Συμπληρωματικής Ιατρικής Τόμος 4, Αριθ. 3, σελ. 289 -303

Zhu, Jia-Shi MD, Ph.D., Georges M. Halpern, MD, PH.D and Kenneth Jones, 1998 [2]. The Scientific Rediscovery of an Ancient Chinese Herbal Medicine: Cordyceps sinensis Part II. Zhu, Jia Shi-MD, Ph.D., Georges M. Halpern, MD, Ph.D και Kenneth Jones, 1998 [2] Η επιστημονική νέου ανακάλυψη της Αρχαίας Κινέζικη Βοτανοθεραπεία:. Cordyceps sinensis Μέρος II. Journal of Alternative and Complementary Medicine Vol 4, Num 4, pp 429 -457 Εφημερίδα της Εναλλακτικής και Συμπληρωματικής Ιατρικής Τόμος 4, Αριθ. 4, σελ. 429 -457

Hobbs, Christopher L. Ac. Hobbs, Christopher L. Ac. 1986. Medicinal Mushrooms, An Exploration of Tradition, Healing and Culture, pp 81-86 1986. Φαρμακευτικό Μανιτάρια, Μια εξερεύνηση της Παράδοσης, Θεραπεία και Πολιτισμού, σελ. 81-86

Bau TT, 1995 . Further Study of Pharmacological Functions of JinShuiBao. Journal of Administartion Traditional Chinese Med 1995;5 (suupl):6 Bau TT, 1995 Συμπληρωματική Μελέτη Φαρμακολογικές Λειτουργίες του JinShuiBao Εφημερίδα της Administartion Παραδοσιακά Κινέζικα Med 1995? 5 (suupl):. 6.

Yin, DH and Tang, XM 1995 . Progress of cultivation of Cordyceps sinensis . Yin, DH και Tang, XM 1995. Πρόοδος της καλλιέργειας της Cordyceps sinensis. China Κίνα

J Chinese Materia Medica 1995 ;20 (12):707-709 J κινεζική Materia Medica του 1995? 20 (12) :707-709

Tai-Hao Hsu, Li-Hua Shiao, Chienyan Hsiea and Der-Ming Chang, 2002. A comparison of the chemical composition and bioactive ingredients of the Chinese medicinal mushroom DongChongXiaCao, its counterfeit and mimic, and fermented mycelium of Cordyceps sinensis. Food Chemistry Vol 78, Issue 4, pp463-469 Tai-Hao Hsu, Li-Hua Shiao, Chienyan Hsiea και Der-Ming Chang, 2002. Μία σύγκριση της χημικής σύνθεσης και βιοενεργά συστατικά της κινεζικής φαρμακευτικών μανιταριών DongChongXiaCao, πλαστά και μιμούνται, που έχουν υποστεί ζύμωση και μυκήλιο της Cordyceps sinensis. Χημείας Τροφίμων Τόμος 78, Τεύχος 4, pp463-469

Tsutomu Furuya, Masao Hirotani and Masayuki Matuzawa 1983. N6-(2-hydroxyethyl )adenosine , a biologically active compound from cultured mycelia of Cordyceps and Isaria species. Τσουτόμου Furuya, Μασάο Hirotani και Masayuki Matuzawa 1983. Ν6-(2-υδροξυαιθυλ) αδενοσίνη, μία βιολογικά δραστική ένωση από καλλιεργημένα μυκήλια των Cordyceps και Isaria είδη. Phytochemistry, Vol 22, No. 11, pp 2509-2512, 1983 Phytochemistry, Τόμ. 22, Νο. 11, σελ. 2509-2512, 1983

Zhou, Jin; Wang, Ning; Chen Yueqin; Li, Taihui; and Qu, Lianghu. 1999. Molecular identification for asexual stage of Cordyceps sinensis. Zhongshan Daxue Xuebao, Ziran Kexueban (1999,) 38(1), pp121-123 Zhou, Jin? Wang, Ning? Chen Yueqin? Li, Taihui?.. Και Qu, Lianghu 1999 Μοριακή ταυτοποίηση για αγενή στάδιο της Cordyceps sinensis Zhongshan Daxue Xuebao, Ziran Kexueban (1999,) 38 (1), pp121-123.

Zhang, Changkai; Zhou, Youchun; Wu, Zhihong; and Bai, Yuqian 1992. Zhang, Changkai? Zhou, Youchun? Wu, Zhihong? Και Bai, Yuqian 1992. Nourishment of Cordyceps sinensis mycelium. Weishengwuxue Tongbao (1992), 19(3), pp 129-133 Θρέψη του μυκηλίου Cordyceps sinensis. Weishengwuxue Tongbao (1992), 19 (3), σελ. 129-133

1. Winkler Δ. Παρόν και ιστορική σημασία του Yartsa Gunbu (Cordyceps sinensis) Ένα αρχαίο μυκο-φάρμακα στο Θιβέτ Μύκητες 2008? 1. :6-7.

2. Wasson R. New York: New York Press; 1968. 2 Wasson R. Νέα Υόρκη: Νέα Υόρκη Press? 1968.. Gordon, Soma: Divine mushroom of immortality; pp. 3–4. Gordon, Soma: Θεία μανιτάρι της αθανασίας? Σελ. 3-4.

3. Adhikari MK. 3. Adhikari ΜΚ. Chyau: Ayurvediya vishleshan ek vivechana (Mushrooms: An Ayurvedic concepts) J Nep Pharm Asso. 1981; 9 :17–21. Chyau: Ayurvediya vishleshan ek vivechana (Μανιτάρια: Μια Ayurvedic έννοιες) J Nep Pharm Asso 1981? 9 :17-21..

4. Howard JM. 4. Howard JM. Potential of the fungus used in Chiense Traditional remedies: The catapillar fungus (Cordyceps sinensis) [Last accessed on 2003]. Δυναμικό του μύκητα που χρησιμοποιείται σε Chiense Παραδοσιακές θεραπείες: Η catapillar μύκητα (Cordyceps sinensis) [Τελευταία πρόσβαση για το 2003]. Available from: http://www.world-of-fungi.org/Mostly_Medical/James_Howard/James_HowardSSM.htm . Διαθέσιμο από:

5. Diggin FE. 5. Diggin FE. The true history of discovery of penicillin. Br J Biomed Sci. 1999; 25 :2–3. Η αληθινή ιστορία της ανακάλυψης της πενικιλίνης Br J Biomed Sci 1999?. 25. :2-3.

6. Hofmann A. Switzerland: JB Lippincott Company; 1970. 6 Hofmann Α. Ελβετία: JB Lippincott Company? 1970.. The Discovery of LSD and Subsequent Investigations on Naturally Occurring Hallucinogens in Discoveries in Biological Psychiatry. Η ανακάλυψη του LSD και Μεταγενέστερες έρευνες για φυσικά παραισθησιογόνα σε Ανακαλύψεις στη Βιολογική Ψυχιατρική. Chapter -7; pp. 34–7. Κεφάλαιο -7? Σελ. 34-7.

7. Kinjo N, Zang M. Morphological and phylogenetic studies on coryceps Sinensis. Mycoscience. 2001; 42 :567–74. 7 Kinjo Ν, Zang Μ. μορφολογική και φυλογενετική μελέτες για coryceps Sinensis Mycoscience 2001?.. 42. :567-74.

8. Devkota S. Yarsagumba (Cordyceps sinensis): Reflection on Historical Perspectives. Soc Life. 2007; 13 :40–1. . 8. Devkota Σ. Yarsagumba (Cordyceps sinensis): Σκέψεις για Ιστορική αναδρομή ζωή Soc 2007? 13 :40-1..

9. Devokota S. Yarsagumba [Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.] Traditional utilization in Dolpa district. 9. Devokota Σ. Yarsagumba [Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.] Παραδοσιακά χρήση σε Dolpa περιοχή. West Nepal. Our Nat. 2006; 4 :48–52. Δυτική Νεπάλ Nat μας 2006?. 4. :48-52.

10. Lama YC, Ghimire SK, Thomas YA. Amchis' Knowledge and Conservation. Kathmandu: People and Plants Initiative, WWF Nepal Program; 2001. .. 10. Λάμα YC, Ghimire SK, γνώση και διατήρηση Thomas YA Amchis 'Κατμαντού: Οι άνθρωποι και τα φυτά πρωτοβουλία, το WWF Νεπάλ Πρόγραμμα? 2001. Medicinal Plants of Dolpo; p. Φαρμακευτικά Φυτά Dolpo? P. 56. 56.

11. Adhikari MK, Devkota S, Tiwari RD. 11. Adhikari MK, Devkota S, Tiwari RD. Ethnomycolgical Knowledge on Uses of Wild Mushrooms in Western and Central Nepal. Our Nat. 2005; 3 :13–9. Ethnomycolgical γνώση σχετικά με τις χρήσεις των άγριων μανιταριών στη Δυτική και Κεντρική Νεπάλ Nat μας 2005?. 3. :13-9.

12. Panda AK. 12. Panda AK. Tracing the historical prospective of Cordyceps sinensis –an aphrodisiac in Sikkim Himalya. Ind J Hist Sci. 2010; 45 :189–98. . Ιχνηλατώντας την ιστορική προοπτική του Cordyceps sinensis-αφροδισιακό σε Σικίμ Himalya Ind Hist J Sci 2010?. :189-45 98.

13. Zhu JS, Halpen GM, Jones K. The scientific of an ancient Chinese medicine: Cordyceps sinensis. 13. Zhu JS, Halpen GM, Κ. Τζόουνς Η επιστημονική της αρχαίας κινεζικής ιατρικής: Cordyceps sinensis. Part-1. J Altern Complement Med. 1998; 4 :289–303. [ PubMed ] Μέρος-1 J Med Συμπλήρωμα altern 1998?.. 4. :289-303

14. Zhu JS, Halpen GM, Jones K. The Scientific study of an ancient Chinese medicine: Cordyceps sinensis. 14. Zhu JS, Halpen GM, Κ. Τζόουνς Η επιστημονική μελέτη της αρχαίας κινεζικής ιατρικής: Cordyceps sinensis. Part-2. J Altern Complement Med. 1998; 4 :429–57. [ PubMed ] Μέρος-2 J Med Συμπλήρωμα altern 1998?.. 4.: 429-57

15. Wang ZX, Wang XM, Wang TZ. 15. ZX Wang, Wang XM, Wang TZ. Current status of pharmacological studies on Cordyceps sinensis and Cordyceps hyphae. Chung-Kuo Chung His I Chieh ho Tsa Chih. 1995; 15 :255–6. Η σημερινή κατάσταση του φαρμακολογικές μελέτες για Cordyceps sinensis Cordyceps και υφές Chung Kuo-Chung I του Chieh ho Tsa Chih 1995?. 15. :255-6.

16. Wang SY, Shiao MS. 16. Wang SY, Shiao MS. Pharmacological function of Chinese medicinal fungus Cordyceps sinensis and related species. J Food Drug Anal. 2000; 8 :248–57. Φαρμακευτική λειτουργία των κινεζικών φαρμακευτικών μύκητα Cordyceps sinensis και συναφών ειδών J Πρωκτικό ναρκωτικά τρόφιμα 2000?. 8. :248-57.

17. Li SP, Li P, Dong TT, Tsim KW. 17. Li SP, Li P, Dong TT, Tsim KW. Antioxidant activity of different types of natural Cordyceps sinensis and cultured Cordyceps mycelia. Phytomedicine. 2001; 8 :207–12. [ PubMed ] Αντιοξειδωτική δράση των διαφόρων τύπων των φυσικών και Cordyceps sinensis Cordyceps καλλιέργεια μυκήλια Phytomedicine 2001?. 8. :207-12 18. Tsuno A, Taketomo N, Hiroyuki I. Healthful composition obtained from the hot water extract of Cordyceps sinensis mycelia. J Lab Clin Med. 1995; 8 :134–7. 18 Tsuno Α, Taketomo Ν, Hiroyuki Ι. υγιεινή σύνθεση που λαμβάνεται από το θερμό υδατικό εκχύλισμα των Cordyceps sinensis μυκηλίων J Lab Clin Med 1995?... 8 :134-7.

19. Xiao YQ, Liu JM, Tu YY. 19. Xiao YQ, Liu JM, Tu YY. Studies on chemical constituents in Cordyceps sinensis. Bull Chin Mater Med. 1983; 8 :32–3. Μελέτες για χημικά συστατικά σε Cordyceps sinensis Δελτίο Chin Med Mater 1983?. 8. :32-3.

20. You-Ping Zhu. 20. You-Ping Zhu. Australia: Harwood Academic Publication; 1998. Αυστραλία: Harwood Academic Δημοσίευση? 1998. Chinese Material MedicalChimistry, Pharmacology and Appilcation; pp. 10–121. Υλικό κινεζική ιατρική - Chimistry, Φαρμακολογία και Appilcation? Σελ. 10-121.

21. [Last accessed on 2010 Jul 05]. 21. [Τελευταία πρόσβαση στις 2010 Ιουλ 05]. Available from: http://www.

1.        Holliday, John? Cleaver, Matt? (2008). "ιατρική αξία των ειδών Caterpillar μύκητες του γένους Cordyceps (Γαλ.) Link (Ασκομύκητες) Μια αναθεώρηση." ( PDF ) International Journal of Medicinal Μανιτάρια (Νέα Υόρκη:. Begell House) 10 (3):

2.       ^ Winkler, D. 2008a. ^ Winkler, Δ. 2008α. Yartsa Gunbu (Cordyceps sinensis) and the Fungal Commodification of the Rural Economy in Tibet AR. Yartsa Gunbu (Cordyceps sinensis) και η εμπορευματοποίηση Μυκητιασικές της αγροτικής οικονομίας στο Θιβέτ AR. Economic Botany 63.2: 291–306 Οικονομική Βοτανικής 63,2: 291-3065.       ^ Hughes, DP; Wappler, T.; Labandeira, CC (2010). "Ancient death-grip leaf scars reveal ant-fungal parasitism" . Biology Letters 7 (1): 67–70. doi : 10.1098/rsbl.2010.0521 . PMC 3030878 . PMID 20719770 . ^ . Hughes, DP? Wappler, Τ.? Labandeira, CC (2010) «Αρχαία θάνατος-πιάσιμο ουλές των φύλλων, αποκαλύπτουν μυρμήγκι-μύκητες παρασιτισμός" Γράμματα Βιολογίας 7 (1): 67-70.. doi : 10.1098/rsbl.2010.0521 . PMC 3030878 . PMID 20719770 . //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3030878/ . edit / / Www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3030878/. edit

6.      ^ Sung, Gi-Ho; Nigel L. Hywel-Jones, Jae-Mo Sung, J. Jennifer Luangsa-ard, Bhushan Shrestha and Joseph W. Spatafora (2007). "Phylogenetic classification of Cordyceps and the clavicipitaceous fungi" . Stud Mycol 57 (1): 5–59. doi : 10.3114/sim.2007.57.01 . PMC 2104736 . PMID 18490993 . ^ Sung, Gi-Ho?. L. Nigel Hywel-Jones, Jae Sung-Mo, J. Jennifer Luangsa-ARD, Bhushan Shrestha και Joseph W. Spatafora (2007) «Φυλογενετική ταξινόμηση των Cordyceps και οι μύκητες clavicipitaceous" . Stud Mycol 57 (1): 5-59. doi : 10.3114/sim.2007.57.01 . PMC 2104736 . PMID 18490993 . //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2104736/ . / / Www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2104736/.

7.       ^ Holliday, John; Cleaver, Phillip; Lomis-Powers, Megan; Patel, Dinesh; (2004). "Analysis of Quality and Techniques for Hybridization of Medicinal Fungus Cordyceps sinensis (Berk.)Sacc. (Ascomycetes)" ( PDF ). International Journal of Medicinal Mushrooms (New York: Begell House) 6 (2): 152. ISSN 1521-9437 . http://www.alohamedicinals.com/cordy_IJMM_hybrid_article.pdf . ^ Holliday, John? Cleaver, Phillip? Lomis-Δυνάμεις, Μέγκαν? Patel, Dinesh?. (2004) «Ανάλυση της ποιότητας και τεχνικές για την υβριδοποίηση των φαρμακευτικών sinensis Cordyceps Μύκητας (Berk.) Sacc (Ασκομύκητες)." ( PDF ). International Journal of Medicinal Μανιτάρια (Νέα Υόρκη: Begell House) 6 (2):. 152 ISSN 1521-9437 . http://www.alohamedicinals.com/cordy_IJMM_hybrid_article.pdf .

8.      ^ Holliday, John (2005). "Cordyceps" . ^ Holliday, John (2005). "Cordyceps" . In Coates, Paul M. ( PDF ). Encyclopedia of Dietary Supplements . 1 . Σε Coates, Paul M. ( PDF ). Εγκυκλοπαίδεια της διαιτητικά συμπληρώματα. 1. Marcel Dekker. Marcel Dekker. pp. 4 of Cordyceps Chapter . http://www.alohamedicinals.com/cordyceps.pdf . σελ. 4 του Cordyceps κεφαλαίου. http://www.alohamedicinals.com/cordyceps.pdf .

9.      ^ Winkler, D. 2008a. ^ Winkler, Δ. 2008α. Yartsa Gunbu (Cordyceps sinensis) and the Fungal Commodification of the Rural Economy in Tibet AR. Yartsa Gunbu (Cordyceps sinensis) και η εμπορευματοποίηση Μυκητιασικές της αγροτικής οικονομίας στο Θιβέτ AR. Economic Botany 63.2: 291–306 Οικονομική Βοτανικής 63,2: 291-306

10.    ^ * Cordyceps information from Drugs.com. ^ * Cordyceps πληροφορίες από Drugs.com.

11.     ^ Khan MA, Tania M, Zhang D, Chen H (May 2010). "Cordyceps Mushroom: A Potent Anticancer Nutraceutical" . The Open Nutraceuticals Journal 3 : ^ . Khan MA, Τάνια Μ, Δ Zhang, Chen H (Μάιος 2010) "Cordyceps Μανιταριών: ένα ισχυρό αντικαρκινικό Nutraceutical" . Οι Nutraceuticals Open Journal 3:

12.    ^ Liu, Wei-Chung; Wang, Shu-Chi; Tsai, Min-Lung; Chen, Meng-Chi; Wang, Ya-Chen; Hong, Ji-Hong; McBride, William H.; Chiang, CS (2006-12). ^ Liu, Wei-Chung? Wang, Shu-Chi? Tsai, Min-πνεύμονα? Chen, Meng-Chi? Wang, Ya-Chen? Χονγκ, Ji-Χονγκ? McBride, William H.? Chiang, CS (2006 έως 12 ). "Protection against Radiation-Induced Bone Marrow and Intestinal Injuries by Cordyceps sinensis , a Chinese Herbal Medicine". Radiation Research 166 (6): 900–907. doi : 10.1667/RR0670.1 . PMID 17149981 . "Προστασία από Ακτινοβολίες-Induced Μυελού των Οστών και του εντέρου Τραυματισμοί από Cordyceps sinensis, μια Κινέζικη Βοτανοθεραπεία» ακτινοβολίες Έρευνα 166 (6):.. 900-907 doi : 10.1667/RR0670.1 . PMID 17149981 .

13.    ^ Ko WS, Hsu SL, Chyau CC, Chen KC, Peng RY (July 2009). ^ Ko WS, Hsu SL, Chyau CC, Chen KC, Peng RY (Ιούλιος 2009). "Compound Cordyceps TCM-700C exhibits potent hepatoprotective capability in animal model". Fitoterapia 81 (1): 1–7. doi : 10.1016/j.fitote.2009.06.018 . PMID 19596425 . "Ενωση Cordyceps TCM-700C εμφανίζει ισχυρή ηπατοπροστατευτικά δυνατότητα σε ζωικό μοντέλο" Fitoterapia 81 (1):. 1-7. doi : 10.1016/j.fitote.2009.06.018 . PMID 19596425 .

14.    ^ Nishizawa K, Torii K, Kawasaki A et al. ^ Nishizawa K, K Torii, Kawasaki A et al. (September 2007). (Σεπτέμβριος 2007). "Antidepressant-like effect of Cordyceps sinensis in the mouse tail suspension test". Biol. "Αντικαταθλιπτικό-ειδές αποτέλεσμα των Cordyceps sinensis στην ουρά δοκιμής αναστολής ποντικού». ΒίοΙ. Pharm. Pharm. Bull. 30 (9): 1758–1762. doi : 10.1248/bpb.30.1758 . PMID 17827735 . . Δελτίο 30 (9): 1758-1762. doi : 10.1248/bpb.30.1758 . PMID 17827735 .

15.    ^ Kiho T, Hui J, Yamane A, Ukai S (December 1993). ^ Kiho T, J Hui, Yamane A, S Ukai (Δεκέμβριος 1993). "Polysaccharides in fungi. XXXII. Hypoglycemic activity and chemical properties of a polysaccharide from the cultural mycelium of Cordyceps sinensis". Biol. "Πολυσακχαρίτες στη μύκητες. XXXII. Υπογλυκαιμική δραστικότητα και χημικές ιδιότητες του πολυσακχαρίτη από τον πολιτιστικό μυκήλιο Cordyceps sinensis". ΒίοΙ. Pharm. Pharm. Bull. 16 (12): 1291–1293. doi : 10.1248/bpb.16.1291 . PMID 8130781 . Δελτίο 16 (12):.. 1291-1293 doi : 10.1248/bpb.16.1291 . PMID 8130781 .

16.    ^ Kiho T, Yamane A, Hui J, Usui S, Ukai S (February 1996). ^ Kiho T, Yamane Α, J Hui, Usui S, S Ukai (Φεβρουάριος 1996). "Polysaccharides in fungi. XXXVI. Hypoglycemic activity of a polysaccharide (CS-F30) from the cultural mycelium of Cordyceps sinensis and its effect on glucose metabolism in mouse liver". Biol. "Πολυσακχαρίτες στη μύκητες. XXXVI. Υπογλυκαιμική δραστικότητα ενός πολυσακχαρίτη (CS-F30) από το πολιτιστικό μυκήλιο Cordyceps sinensis και την επίδρασή της επί του μεταβολισμού της γλυκόζης στο ήπαρ ποντικού». ΒίοΙ. Pharm. Pharm. Bull. 19 (2): 294–296. doi : 10.1248/bpb.19.294 . PMID 8850325 . . Δελτίο 19 (2): 294-296. doi : 10.1248/bpb.19.294 . PMID 8850325 .

17.    ^ Zhao CS, Yin WT, Wang JY et al. ^ Zhao CS, Yin WT, JY Wang et al. (June 2002). (Ιούνιος 2002). "CordyMax Cs-4 improves glucose metabolism and increases insulin sensitivity in normal rats". J Altern Complement Med 8 (3): 309–314. doi : 10.1089/10755530260127998 . PMID 12165188 . "CordyMax Cs-4 βελτιώνει το μεταβολισμό της γλυκόζης και αυξάνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη σε φυσιολογικούς αρουραίους" J Med altern συμπληρώματος 8 (3):.. 309-314 doi : 10.1089/10755530260127998 . PMID 12165188 .

18.    ^ Lo HC, Tu ST, Lin KC, Lin SC (April 2004). ^ Lo HC, Tu ST, Lin KC, Lin SC (Απρίλιος 2004). "The anti-hyperglycemic activity of the fruiting body of Cordyceps in diabetic rats induced by nicotinamide and streptozotocin". Life Sci. 74 (23): 2897–2908. doi : 10.1016/j.lfs.2003.11.003 . PMID 15050427 . «Η αντι-υπεργλυκαιμικό δραστηριότητα του καρποφόρο σώμα του Cordyceps σε διαβητικούς αρουραίους που επάγονται από νικοτιναμιδίου και στρεπτοζοτοκίνη" Life Sci 74 (23):... 2897-2908 doi : 10.1016/j.lfs.2003.11.003 . PMID 15050427 .

19.    ^ Li SP, Zhang GH, Zeng Q et al. ^ SP Li, Zhang GH, Q Zeng et al. (June 2006). (Ιούνιος 2006). "Hypoglycemic activity of polysaccharide, with antioxidation, isolated from cultured Cordyceps mycelia". Phytomedicine 13 (6): 428–433. doi : 10.1016/j.phymed.2005.02.002 . PMID 16716913 . «Υπογλυκαιμική δραστικότητα του πολυσακχαρίτη, με αντιοξείδωση, απομονώθηκε από καλλιεργημένα Cordyceps μυκήλια" Phytomedicine 13 (6):. 428-433. doi : 10.1016/j.phymed.2005.02.002 . PMID 16716913 .

20.   ^ Mackay, Duncan (2001-07-24). "Ma's army on the march again" . The Guardian . http://www.guardian.co.uk/sport/2001/jul/24/athletics.duncanmackay1 . ^ Mackay, Duncan (24/7/2001). "στρατός Ma για την πορεία και πάλι" . The Guardian. http://www.guardian.co.uk/sport/2001/jul/24/athletics.duncanmackay1 . Retrieved 2010-12-04 . Ανακτήθηκε 12/04/2010.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άρθρα

σχετικά άρθρα